Legende Nõva kiriku rajamise kohta. 

Kord eksinud üks Nõva ranna kalur, Oolu, merele. Ilm olnud tormine ja kaluril pole olnud lootust randa pääsemiseks. Uppmisohus palunud ta Jumalat, et see aitaks teda päästa. Viimse päästmislootuse kaotanud, kuulnud ta rannal kuke laulu. Kuke laulu järgi jõudnud ta kaldale. Selle tänutäheks lasknud kalur ehitada kiriku ja selle torni tippu panna kuke kuju. Nii on see praegugi. ERA II 226, 559 (1) Madis Liivanõmm Risti, Kürema k., Liiva t. 77 a. August Niinemets Variku algk- 6-kl õpilane 1939

Teine legend kiriku sünnist pärineb ühelt vanalt inimeselt ning räägib sellest, kuidas merehädalised olla tormisel merel hukkumise äärel olnud ning siis kuulnud nad äkki kuke kiremist. Selle hääle peale leidnud nad ranna ning pääsenud hukust. Siis otsustanud nad Jumalale tänuks kõige kõrgemale kohale kiriku püstitada ning kuke kiituseks tema kujutise torni kinnitada. Nii sündinudki Nõva kirik. Merehädalised olnud ilmselt aga rootslased. I. Baturin. Nõva kirik 355-aastaseks. Lääne Elu, 14. juuli 1991

See Nõva kabel olnd enne pool vähem. Ärra tulnd ükskord siia ja näind, et koudusel niisuke väike maja ja pealegi veel õlekatusega. Ärra ajand kohe kõik teomehed kokku ja lasknd kabeli poole suuremaks teha ja laudkatuse peale lüia. Süiste Jüri oli siis kellamees. Süiste pere on seal al einamaa metsa taga. Ärra ütelnd: "Mis kellamees see on, kes kabelit isi ei näägi." Lasknd siis teomeestel metsast suure sihi läbi raiuda, et Süiste Jüri nääks kabelit. Eks seal Süistel olnd kolm kohta. Ärral tulnd korraga tuju, et võtab need kohad eesele. Süiste sead läind mõisa rukisse, tapnd sead ära ja riputand kase otsa. Selle eest aga ärra saand trahvi ja põle saand ka Süiste kohtasi eesele. Eks viimaks saarlased tapsid selle ullu meh ära. Ta võtnd ikke saarlaste palkasid maha. Saarlased ju kanged nõiad, pand talle looma sisse. See liigutand ennast ja ärra ütelnd, et küll ma viimaks ikka lapse saan. Kui ärra surnd, siis tulnd siil seest välla. ERA II 159, 292/3 (27) Juhan Prantstiibel Risti, Nõva v., Variku k., Sookna t. s. 1874. Koguja Enda Ennist 1937

Korra eksinud paksus udus keegi laevakapten Nõva ranna lähedal. Laeva seiskukord olnud väga täbar. Kapten annud tõotuse: kui ta pääseks veel kord maale, ehitaks ta kohe Nõvale kiriku ja paneks torni otsa selle kuju, kes ta kaldale juhiks. Korraks kuulnud kapten kuke laulu ja kohe olnud tal selge, kuspool asub maa. Kapten pääsenud õnnelikult maale ja täitnudki oma tõotuse. Praegugi võib näha torni otsas kuke kuju! ERA II 226, 579/80 (4) Evald Koppelmaa Jaan Koppelmaa, 49. a. Risti, Nõva v. Kuremaa k. (1939)

Ükskord olnud meremehed eksinud suure udu tõttu Nõva ja ranna kohal. Juba mitu päeva olnud nad eksinud ulgumerel, kus neid tuul kandnud ühest kohast teise. Viimaks kuulnud nad kuke laulu, ning hakanud sinnapoole minema. mehed olid andnud ennem tõotuse, et kui nad veel maale pääsevad eluga, siis ehitavad nad sinna kohe mingisuguse pühakoja. Nii jõudnud nad viimaks kuke laulu poole minnes randa. Mehed olid ülirõõmsad. Kohe hakati sündsat kohta otsima. Viimaks olidki nad leidnud paraja koha, ning ehitanud sinna ühe puust kabeli. Kabeli torni otsa panid nad kuke kuju, mis on praegugi veel mälestusmärgina praeguse Nõva kabeli tornil. Kukk peab tähendama seda, et nad pääsesid kuke laulu pääle eluga. Nii ongi see kirik vanade meremeeste mälestus. Kiriku ehitamine võis olla umbes 250 a. tagasi. ERA II 226, 551/2 (21) Elmar Targamaa Alide Targamaa, 36 a. Risti, Nõva v. (1939)


Kas meeldib see, mida näed? Loo oma veebileht Vooga ja naudi 30 päevast tasuta prooviperioodi.
Alusta tasuta