Altküla on kujunenud Risti mõisa kunagise asukoha ümbrusesse ning on ajalooliselt osaks Kirikkülast, millest nõukogude ajal kujunes välja Harju-Risti asula.