Arvata võib, et õigeusukogudus tekkis Ristile 1880ndatel aastatel. Apostlik-õigeusu kihelkonnakool oli Ristile asutatud 1886. aastal, asutati ka õigeusu abikoolid Nõvale (Vaisi?) ja Suur-Pakrile. 

Arhiivis on säilinud Risti küla Tohvri talu peremehe mälestus, mille kohaselt on esialgu õigeusu kooli peetud Tohvri talu otsatoas. 

/---/ Enni kui see vene kirik siia tehti oli juba vene usk siin. Meie majas peeti siis kirikut. Preestrid elasid Koplil ja kooliõpetajad ka. Meil seal otsas tuba, sealt viidi pühaba laud välla ja siis oli kirik, esmaba akkas jälle kool peale seal toas. See oli vene kool ja kooliõpetajad. /---/ ERA II 159, 261 (34) Mart Erli, s. 1861.a. Risti k., Kloostri v., Kirikukülas, Tohvre talu peremees. Koguja Enda Ennist 1937 

Koolihoone rajati 1892. aastal valminud Risti apostlik-õigeusu kiriku juurde. 

Kool oli 2-klassiline. Kooli eestvedajaks oli preester Vronski ja õppetöö selles koolis toimus vene keeles. Kooli juures peeti muu hulgas ka kooliõpetajate ja teiste asjatundjate põllumajandusalaseid teadmisi tõstvaid loenguid. Hellenurm M. Kolme inimpõlve talud Padise vallas 2005; lk 11 

Koduloouurija Heino Ridbecki andmetel töötasid 1911. aastal selles koolis õpetajatena Vorlaam Pavlov ja Vsevolod Hvoinski . Õppetöö toimus vene keeles ja õpetajate tasud ning kooli inventarikulud kaeti riigi poolt. Ridbeck H. Padise läbi aegade 2005; lk 128

Õpetaja Reimanni algatusel 1896. aastal avati Risti kihelkonnakooli juures avalik raamatukogu, kus olnud väärtuslikku kirjandust üle 2000 raamatu. Kooli ja raamatukogu inventar hävitati või tassiti laiali 1918. aasta saksa okupatsiooni ajal. Õigeusu kihelkonnakool lõpetas oma tegevuse ja koolimaja anti vallale üle 1919. aasta septembris. 

1918. aastal ühendati Risti ja Kurkse koolid ning kool tegutses edasi õigeusu kihelkonnakooli majas. 1920. aastal võeti vastu otsus Ristile kõrgema 6.klassilise kõrgema rahvakooli asutamiseks. Selle kooli III ja IV klass õppisid edaspidi kihelkonnakooli majas seni, kuni valla 1930. aasta otsusega ehitati Ristile kaasaegne koolihoone. Ridbeck H. Padise läbi aegade 2005; lk 128

Risti Apostliku Õigeusu Kihelkonnakooli täpsem ajalugu ja koolihoone edasine saatus vajab täpsustamist. 2008. aastal koostatud raamat ''Harjumaa pärandkultuurist''Raamat 

Kas meeldib see, mida näed? Loo oma veebileht Vooga ja naudi 30 päevast tasuta prooviperioodi.
Alusta tasuta