Hatu vallakooli asutamis kohta on teated lahkuminevad. Rudolf Zimmermanni poolt kogutud andmetel (Suulist ajaloolist traditsiooni Risti kihelkonnast 1932. EKLA, f 360, m 3:6 ) asutati kool 1869. aastal üürimajas, vana kõrtsi "saksakambris". 1875. aastal ehitatud uus koolimaja kõrtsi juurde. Kooli asutamisaastana on mainitud ka aastat 1865 ning teistel andmetel on kool toiminud juba 1861. aastal. Eesti Õpetatud Seltsi ankeedivastuses aastast 1863 on Hatu kool juba olemas ja kooliõpetaja Ado Neudorfi staaziks selles koolis koguni 27 aastat. Ilmselt oli varasemalt tegemist üks kord paari nädala kohta koos käivate õpilastega nn. lugemiskooliga, mis koolikohustuse kehtestamisega muudeti kirjakooliks. Alguses käidud koolis kolmel aastal kaks päeva nädalas. Seejärel kahel aastal kolm korda nädalas. Hiljem suurenes koolipäevade arv kuueni nädalas. Õpetatud piiblilugu, katekismust, kirikulaule ja hiljem, 1875. aastast, kui kool sai endale uue koolimaja, ka kirjutamist ja rehkendamist. Lugemisraamatuid ei olnud. Loeti piiblilugude raamatust. Keset tuba oli pikk laud, lapsed istusid kahel pool lauda pinkidel.

Hatu algkooli säilunud kroonika järgi olid siin õpetajateks Ado Neudorf (1869?-1875), Jaan Viherpuu (1875-1876), Madis Laur (1976-1884), Gustav Brandt (1884-1889), Juhan Vestesten (1889-1898), Aleksander Punav (1898-1902), Oskar Tomson (1902-1903), Jüri Tikas (1903-1904), Emilie Lesment (1904-1906), Juhan Reeds (1906-1920). Koos viimase õpetajaga ühendati Hatu kool Risti Algkooliga, mille koosseisus avati 1925. aastal Hatus (siis juba mõisahoones) uuesti paralleelklassid. Need töötasid õpetaja Aima Nurme käe all 1927. aastani. Ühel aastal I, II ja III klassiga. Teisel aastal II, III, ja IV klassiga. 1927-1931 töötas Hatu algkoolis Johannes Käsberg. Kool oli alguses 4.klassiline. 1930-1931. õppeaastast muudeti kool 6.klassiliseks. 1939. aastal oli kooli juhatajaks Otto Salm. Hatu kool likvideeriti 1965. aastal ( http://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2013/pdf/eraT-0-76_001_0011555.pdf LK 11).
Kas meeldib see, mida näed? Loo oma veebileht Vooga ja naudi 30 päevast tasuta prooviperioodi.
Alusta tasuta