Tikitud tanusid ja põllesid vaata lehelt Rõivad.
Rannarootsi käiste tikand on lehel Pitsid.