Kolhoos "Pärna" asutati Audevälja külas 4. aprillil 1949. Kolhoosi nimi valiti esimese esimehe Heinrich Pärnala nime järgi. Heinrich Pärnala jätkas esimehena 19?? aastani. Kolhoosi asutamisel liitus sellega 48
inimest. 1950 aasta 28. detsembil ühines "Pärna" kolhoosiga Metslõugu ja Kobru külades tegutsenud kolhoos "Õigus". "Pärna" kolhoosi nime all tegutseti kuni 1966 aasta 22. märtsini, mil ühineti "Koidula" kolhoosiga.

Hinnatud kolhoosiesimeheks oli Elmar Ahtama. Tema käe all tuli "Pärna" kolhoosil osaleda ka ülemaalises
maisikasvatusaktsioonis. Pildil nr 1 (vt galerii allpool) võibki näha Elmar Ahtamat maisipõllul. See pilt ilmus ajalehes "Rahva Hääl" ning sellele on lisatud tekst: "Keila rajooni „Pärna” kolhoosis pannakse suurt rõhku maisipõldude hooldamisele. Kohati on varakülvatud mais siin juba inimkõrgune. Pildil: „Pärna „ kolhoosi esimees kommunist Elmar Ahtama maisipõllul". Allikas EPM - FP134:44, Eesti Põllumajandusmuuseum, http://www.muis.ee/portaal/museaalview/1542395

Maisi külvamine käis ikka hoogtöö korras ning appi tuli ka sõjavägi. Pilt nr 2 on tehtud Audevälja kaupluse ees. Siin on jäädvustatud kolhoosirahvas koos Paldiski sõjaväeosa nr 36033 madrustega. Pildi keskel on
kolhoosi veoauto, ees paremalt esimene autojuht Valdur Kaljurand, kolmas Elvi Ahtama ja neljas Elmar Ahtama. Vasakul paistab koorejaama nurk ja korsten. Ka pilt nr 3 kajastab sarnast sündmust – madrused käisid abiks mitmel korral ja erinevatel töödel. Pilt on samuti võetud Audevälja kaupluse juures. Vasakul paistab poe nurk ja paremal poe saun.

Eks kolhoosielu oli üks ühine töötegemine, millega jätkati külaelule omast talgutöö traditsiooni. Peatoidus kartul pandi kevadel mulda ühiselt ja sai ka sügisel ühiselt üles võetud. Nagu neil 1960 aasta sügisel
tehtud piltidel (nr 4-7) näha, käis see töö ikka üheskoos ja käsitsi. Pildil 5 on (vasakul) hobusemeheks Albert Urvik, kes pidas ka kolhoosi tallimehe ametit. Pildil nr 6 on näha õige lustlikud talgumehed (paremalt) Feliks Kula, Albert Urvik ja ?

1.2.3.4.5.6.7.
Pilt nr 8 näitab, et töörõõmu jagus ka lastele ning oli päris uhke tunne, kui lubati näiteks kombainirooli.

Kolhoosielu ei olnud ainult töötegemine. Koos käidi väljasõitudel, mida kajastavad pildid 9-11. Külastati Lõuna-Eestit: Munamäge jm.

Ka ühised koosolekud ja peod said peetud. Enamasti toimusid need Audevälja Koolimajas, mille seina ääres on tehtud pilt nr 12.

8.  9. 10.11.12.        


Allikaid "Pärna" kolhoosi kohta:

1. "Pärna" kolhoosi maakasutusest on säilinud kaart Eesti Ajalooarhiivis ERA.T-34.4-1.75 leht 1 "Harju rajooni Padise külanõukogus asuva põllumajandusliku artelli Pärna maakasutuse plaan" 

2. Maa-ameti kaardiserveri ajalooliste kaartide rakenduses on võimalik näha kolhooside aegset aluskaarti, kus ka "Pärna" kolhoosi valdused ja piirid peal.

Kas meeldib see, mida näed? Loo oma veebileht Vooga ja naudi 30 päevast tasuta prooviperioodi.
Alusta tasuta